Hoạt động về nguồn

Hoạt động về nguồn

Ngày 17/12/2017 trường THPT Thiều Văn Chỏi tổ chức về nguồn tại đền thờ Ông Thiều Văn Chỏi ở xã Ba Trinh