Chỉ thị 18-CT/TU0; Công văn 41/SGDĐT-VP

Chỉ thị 18-CT/TU0; Công văn 41/SGDĐT-VP

Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón tết Canh tý 2020; Công văn 41/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán 2020 ...
Công văn 3591/SGDĐT-GDTrH

Công văn 3591/SGDĐT-GDTrH

Công văn 3591/SGDĐT-GDTrH về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
Công văn 3568/SGDĐT-VP

Công văn 3568/SGDĐT-VP

Công văn 3568/SGDĐT-VP về việc nghỉ và treo cờ tổ quốc trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020.
Công văn 3548/SGDĐT-GDTrH

Công văn 3548/SGDĐT-GDTrH

3548/SGDĐT-GDTrH về việc nhắc nhở việc thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa và phân loại rác trong các cơ sở giáo dục