Lễ tri ân và trưởng thành học sinh khối 12 năm 2018-2019

Ngày 13/4/2019 tại trường THPT Thiều Văn Chỏi tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12.

Xem hình ảnh kèm theo.