Tổ Văn Học

Họ và tên:Đinh Võ Như Bình
Số ĐT:0986869041
Email:dinhvonhubinh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Tổ trường chuyên môn
Họ và tên:phạm Thị Nhiên
Số ĐT:0385847458
Email:phamthinhien.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Phó Tổ trường chuyên môn
Họ và tên:Võ Thị Thúy Oanh
Số ĐT:0988957447
Email:vothithuyoanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Trịnh Minh Tuấn
Số ĐT:0345555594
Email:trinhminhtuan.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Huỳnh Tấn Tài
Số ĐT:0972309350
Email:huynhtantai.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Số ĐT:09775494393
Email:nguyenthimykhanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Nguyễn Thị Xinh
Số ĐT:0984934311
Email:nguyenthixinh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Lê Thị Vẹn
Số ĐT:0383063501
Email:lethiven.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
Họ và tên:Nguyễn Thị Bé Diệu
Số ĐT:0382041324
Email:nguyenthibedieu.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Giáo viên Văn
   
 
 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 58
Tháng 02 : 2.924
Năm 2020 : 5.422