Chi bộ trường

Họ và tên:Trần Thanh Mộng
Số ĐT:0977559937
Email:tranthanhmong.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Bí thư chi bộ
Họ và tên:Nguyễn Thị Thùy Linh
Số ĐT:0984932874
Email:nguyenthithuylinh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên:Dương Hoàng Dẫn
Số ĐT:0917701045
Email:duonghoangdan.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Chi Ủy viên
Họ và tên:Trần Thanh Bình
Số ĐT:0976726898
Email:tranthanhbinh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Chi ủy viên
Họ và tên:Đinh Võ Như Bình
Số ĐT:0986869041
Email:dinhvonhubinh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Chi ủy viên
Họ và tên:Nguyễn Minh Hải
Số ĐT:0986394142
Email:nguyenminhhai.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Trần Thị Thu Hạnh
Số ĐT:0387106113
Email:tranthithuhanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Hiền
Số ĐT: 
Email:nguyenthihien.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Lâm Văn Hiền
Số ĐT:0358455977
Email:lamvanhien.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Huỳnh Thị Ngọc Hiếu
Số ĐT:0947355387
Email:huynhthingochieu.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Trịnh Phú Hoài
Số ĐT:0919584691
Email:trinhphuhoai.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Phạm Văn Hoàng
Số ĐT:0984066593
Email:phamvanhoang.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Ngô Thị Tú Khanh
Số ĐT:0834020002
Email:ngothitukhanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Số ĐT:0987969085
Email:nguyenthimykhanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Bùi Anh Khoa
Số ĐT:0984212050
Email:buianhkhoa.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Trương Ngọc Mến
Số ĐT:0369299445
Email:truongngocmen.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Võ Thị Thúy Oanh
Số ĐT:0988951447
Email:vothithuyoanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Phạm Thanh Phú
Số ĐT:0919832919
Email:phamthanhphu.c3tvc@soctrawng.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Võ Hoàng Phục
Số ĐT:0984456059
Email:vohoangphuc.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Quyên
Số ĐT:0389408743
Email:nguyenthiquyen.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:
Họ và tên:Tô Văn Tâm
Số ĐT:0988632102
Email:tovantam.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Tô Văn Tạo
Số ĐT:0358167476
Email:tovantao.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Lê Thị Hồng Thắm
Số ĐT:0906346363
Email:lethihongtham.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Trung Thành
Số ĐT:0387976476
Email:nguyentrungthanh.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Ngọc Thu
Số ĐT:0916446757
Email:nguyenthingocthu.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Lê Công Trực
Số ĐT:0915744063
Email:lecongtruc.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Nguyễn Đỗ Bích Tuyền
Số ĐT:0386117319
Email:nguyendobichtuyen.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Mai Tấn Đạt
Số ĐT:0976998238
Email:maitandat.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Họ và tên:Cao Trọng Nghĩa
Số ĐT:0373996456
Email:caotrongnghia.c3tvc@soctrang.edu.vn
Chức vụ:Đảng viên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 58
Tháng 02 : 2.924
Năm 2020 : 5.422