DANH SÁCH HỌC SINH

Danh sách học sinh năm học 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10

STTHọ và tênGiới
tính
Ngày Tháng NSHS TRƯỜNGĐiểm
TB
Lớp
1Trần Ngọc Hoài Anhx11/10/2004THCS Thới An Hội33,810a1
2Nguyễn Đại Bảo 09/10/2004THCS Thới An Hội31,610a1
3Nguyễn Thị Ngọc Bíchx07/11/2004THCS An Lạc Tây39,110a1
4Nguyễn Hoàng Danh 04/08/2004THCS An Lạc Tây34,110a1
5Đặng Thị Huỳnh Giaox25/11/2004THCS Thới An Hội42,310a1
6Phan Thanh Hoàng 03/10/2004THCS Ba Trinh3310a1
7Lê Thị Như Huệx04/07/2004THCS Thới An Hội29,910a1
8Huỳnh Thị Ngọc Huệx13/02/2004THCS Trinh Phú40,110a1
9Lâm Nhật Huy 19/05/2004DTNT Kế SáchTT10a1
10Trần Minh Kha 04/11/2004THCS Trinh Phú29,610a1
11Nguyễn Vũ Khoa 19/05/2004THCS Ba Trinh25,310a1
12Phạm Quốc Kiệt 02/12/2004THCS Thới An Hội43,610a1
13Trần Thị Ngọc Kiềux16/10/2004THCS Thới An Hội40,610a1
14Trà Thanh Lạt 24/12/2004THCS Trinh Phú35,410a1
15Trần Thị Ngọc Lụax14/06/2004THCS Ba Trinh39,610a1
16Trần Thị Trúc Maix04/10/2004THCS Ba Trinh44,210a1
17Nguyễn Tuấn Minh 16/12/2004THCS Trinh Phú2910a1
18Huỳnh Thị Kim Ngàx13/09/2004THCS Trinh Phú43,710a1
19Hồ Thị Yến Ngânx06/08/2004THCS Ba Trinh37,310a1
20Cổ Thị Thanh Ngânx16/03/2004THCS Thới An Hội45,810a1
21Mai Thị Kim Ngânx16/9/2004THCS Ba Trinh48,110a1
22Dương Phan Bảo Ngọcx28/12/2004THCS Thới An Hội40,210a1
23Lương Trọng Nhân 28/8/2004THCS Thới An Hội32,110a1
24Cao Thị Huỳnh Nhưx31/12/2003THCS Kế An34,710a1
25Hồ Thị Yến Nhưx21/04/2004THCS Thới An Hội41,210a1
26Nguyễn Thành Phát 06/10/2004THCS Ba Trinh21,610a1
27Nguyễn Nhật Quang 05/10/2004THCS Trinh Phú38,310a1
28Trần Quốc Thanh 09/02/2004THCS Ba Trinh26,610a1
29Phan Thị Hồng Thếx08/10/2004THCS Trinh Phú44,710a1
30Dương Hoàng Thiên 17/07/2004THCS Trinh Phú34,210a1
31Nguyễn Hoàng Thịnh 16/03/2004THCS An Lạc Tây27,610a1
32Phan Hoàng Thống 15/09/2004THCS Thới An Hội44,210a1
33Võ Đình Thuộc 16/12/2004THCS Ba Trinh29,510a1
34Lê Thị Cẩm Tiênx10/01/2004THCS Thới An Hội38,310a1
35Võ Thị Cẩm Tiênx02/11/2004THCS An Lạc Tây46,610a1
36Trương Minh Toàn 01/03/2004THCS An Lạc Tây35,910a1
37Huỳnh  Trânx16/12/2004THCS Thới An Hội35,810a1
38Châu Thanh Nguyễn Thị Huyền Trangx22/07/2004THCS Trinh Phú36,410a1
39Lê Thị Kiều Trangx04/8/2004THCS Trinh Phú4710a1
40Lê Thị Yến Trinhx21/03/2003THCS Trinh Phú40,210a1
41Nguyễn Nhật Trường 04/12/2004THCS Thới An Hội41,510a1
42Trần Thị Cẩm x24/02/2004THCS Thới An Hội3210a1
43 Đặng Dương Tùng 12/06/2004THCS An Lạc Tây46,610a1
44Phan Khánh Văn 21/01/2004THCS Thới An Hội41,510a1
45Thạch  02/07/2004DTNT Kế SáchTT10a1
46Huỳnh Phúc An 30/03/2004THCS Ba TrinhTT10a2
47Võ Hoàng Bảo 17/06/2004THCS Thới An Hội4810a2
48Đặng Khánh Duy 15/06/2004THCS Ba Trinh26,510a2
49Nguyễn Vũ Duy 29/01/2004THCS Thới An Hội38,410a2
50Phan Thị Quỳnh Giaox27/01/2004THCS Ba Trinh41,410a2
51Trần Thị Hiênx15/12/2003THCS Kế An22,810a2
52Huỳnh Văn Hồ 20/11/2004THCS An Lạc Tây29,610a2
53Võ Thanh Huân 23/2/2004THCS Thới An Hội43,410a2
54Nguyễn Quốc Huy 24/6/2004THCS Kế An44,810a2
55Nguyễn Minh Khoa 26/10/2004THCS Thới An Hội29,510a2
56Trần Thị Mỹ Lanx27/03/2004THCS Trinh Phú25,310a2
57Lê Thị Ngọc Linhx15/09/2004THCS An Lạc Tây44,210a2
58Võ Lý Minh Luân 09/12/2004THCS Ba Trinh41,210a2
59Kim Huỳnh Vân Lyx10/11/2004THCS Ba Trinh35,810a2
60Trịnh Thị Ngọc Maix01/09/2004THCS Trinh Phú47,110a2
61Trương Quang Minh 05/01/2004THCS Thới An Hội2910a2
62Nguyễn Hữu Nghĩa 10/03/2004THCS Kế An32,310a2
63Nguyễn Văn Ngoan 21/01/2003THCS Thới An Hội36,610a2
64Đặng Lưu Kim Ngọcx15/11/2004THCS Thới An Hội34,810a2
65Cù Trọng Nguyễn 08/10/2004THCS Ba Trinh45,810a2
66Dương Thị Thảo Nhix15/01/2004THCS Trinh Phú35,410a2
67Phạm Thị Yến Nhix22/08/2004THCS Thới An Hội41,510a2
68Phạm Thị Huỳnh Nhưx19/01/2004THCS Trinh Phú32,210a2
69Lê Thị Huỳnh Nhưx14/12/2004THCS Trinh Phú39,610a2
70Nguyễn Trọng Phúc 02/09/2004THCS Thới An Hội34,210a2
71Nguyễn Hoàng Quân 06/11/2004THCS An Lạc Tây4010a2
72Lê Minh Quý 24/10/2003THCS Đại Hải 237,310a2
73Lê Thảo Quyênx04/02/2004THCS Thới An Hội39,210a2
74Trương Thái Sơn 29/8/2004THCS An Lạc Tây42,410a2
75Trần Văn Giô Suê 28/12/2004THCS An Lạc Tây3010a2
76Võ Duy Tâm 02/11/2004THCS Thới An Hội2710a2
77Phùng Hoàng Tân 06/04/2004THCS Thới An Hội35,910a2
78Phạm Huỳnh Ngọc Thix19/04/2004THCS An Lạc Tây41,710a2
79Đặng Thanh Thiên 09/07/2004THCS Thới An Hội33,710a2
80Nguyễn Thị Kiều Tiênx21/05/2004THCS An Lạc Tây3210a2
81Lê Thanh Toàn 28/08/2004THCS Xuân  Hòa 227,610a2
82Trương Hải Toàn 21/02/2004THCS Ba Trinh46,710a2
83Nguyễn Thị Ngọc Trămx08/10/2004THCS Thới An Hội34,710a2
84Phan Thị Bích Trânx26/02/2004THCS Trinh Phú3410a2
85Lê Thị Ngọc Trúcx22/07/2004THCS Thới An Hội48,810a2
86Nguyễn Hoàng Tỷ 15/01/2004THCS Ba Trinh32,710a2
87Huỳnh Nguyễn Thảo Vix02/08/2004THCS Trinh Phú31,510a2
88Trần Thị Ngọc Yếnx11/04/2004THCS Xuân  Hòa 246,410a2
89Lê Thị Thúy Anx20/07/2004THCS Trinh Phú42,510a3
90Nguyễn Hoài An 28/10/2003THCS Ba Trinh35,310a3
91Trần Quốc Anh 13/08/2004THCS Thới An Hội44,310a3
92Nguyễn Thị Ngọc Anhx06/10/2004THCS Thới An Hội46,710a3
93Trần Văn Bình 16/01/2003THCS An Lạc Tây4810a3
94Nguyễn Ngọc Chix02/11/2004THCS Ba Trinh29,310a3
95Lê Khánh Dương 28/10/2004THCS Thới An Hội4010a3
96Phạm Khánh Duy 18/07/2004THCS An Lạc Tây31,110a3
97Đặng Thị Thúy Duyx24/07/2004THCS Phong Nẫm38,310a3
98Lê Khánh Đăng 02/10/2004THCS Thới An Hội37,210a3
99Nguyễn Văn Đạt 14/10/2004THCS Xuân  Hòa 235,810a3
100Võ Ngọc Hânx01/11/2004THCS Trinh Phú48,810a3
101Trần Ngọc Hiển 09/12/2004THCS Ba Trinh29,610a3
102Lê Hoàng Hiếu 07/04/2004THCS Thới An Hội33,510a3
103Trần Văn Hòa 24/01/2004THCS Thới An Hội32,210a3
104Nguyễn Thị Ngân Huệx27/03/2003THCS Trinh Phú41,110a3
105Tô Thanh Hữu 01/10/2003THCS Trinh Phú27,710a3
106Đoàn Như Huỳnhx09/01/2004THCS Thới An Hội3410a3
107Nguyễn Văn Khánh 23/3/2004THCS Kế An23,710a3
108Lê Thị Tú Mix13/06/2004THCS Ba Trinh44,810a3
109Nguyễn Hồ Diễm Myx19/09/2004THCS Trinh Phú32,810a3
110Nguyễn Thị Thoại Mỹx12/10/2004THCS Thới An Hội41,510a3
111Phan Thị  Kim Ngânx26/12/2004THCS Đại Hải 239,210a3
112Nguyễn Thái Nguyên 29/7/2004THCS Thới An Hội31,910a3
113Phạm Thanh Nhã 20/04/2004THCS Ba Trinh25,310a3
114Nguyễn Hoàng Nhân 02/11/2004THCS An Lạc Tây2610a3
115Trần Thị Tuyết Nhix24/09/2004THCS Thới An Hội35,410a3
116Nguyễn Hoàng Phúc 06/04/2004THCS Ba Trinh36,610a3
117Nguyễn Trọng Phúc 11/05/2004THCS Trinh Phú38,210a3
118Nguyễn Thị Phương Thảox13/10/2003THCS Thới An Hội28,910a3
119Đinh Văn Thịnh 09/06/2004THCS An Lạc Tây3010a3
120Nguyễn Thị Anh Thưx03/03/2004THCS Ba Trinh47,110a3
121Mã Quế Trânx31/05/2004THCS Thới An Hội45,810a3
122Lê Dương Bảo Trânx30/04/2004THCS Thới An Hội46,310a3
123Nguyễn Văn Trường 12/01/2002THCS Ba Trinh27,110a3
124Trần Tú Vânx22/7/2003THCS An Lạc Tây44,110a3
125Nguyễn Thị Cẩm Vàngx28/03/2004THCS Trinh Phú39,510a3
126Nguyễn Thị Tường Vix09/04/2004THCS Trinh Phú41,410a3
127Trịnh Hoàng  05/09/2004THCS Thới An Hội40,610a3
128Hà Tấn Vinh 24/08/2004THCS An Lạc Tây38,510a3
129Nguyễn Ngọc Vinh 21/05/2004THCS Thới An Hội41,810a3
130Mai Tuấn  05/08/2004THCS Thới An Hội3610a3
131Ngô Thị Thúy Vyx23/03/2004THCS Trinh Phú40,510a3
132Bùi Thị Kiều Anhx28/5/2004THCS Thới An Hội25,210a4
133Đoàn Trọng Anh 15/02/2004THCS Thới An Hội46,710a4
134Đặng Thanh Cao 30/09/2004THCS Ba Trinh39,410a4
135Nguyễn Hoàng Duy 20/11/2004THCS Thới An Hội37,210a4
136Nguyễn Thanh Duy 30/10/2004THCS Thới An Hội38,210a4
137Nguyễn Hải Đăng 07/03/2004THCS Thới An Hội34,210a4
138Huỳnh Tấn Đạt 07/01/2004THCS Thới An Hội43,110a4
139Nguyễn Thị Ngọc Giàux26/07/2004THCS Thới An Hội34,310a4
140Nguyễn Lê Thu Hiềnx25/10/2004THCS Thới An Hội35,710a4
141Trịnh Kim Hưng 24/07/2004THCS Trinh Phú2610a4
142Phan Vĩnh Khang 03/07/2004THCS Trinh Phú27,710a4
143Võ Vĩ Khang 07/03/2004THCS Xuân  Hòa 23110a4
144Tường Gia Lạc 28/07/2004THCS Thới An Hội41,110a4
145Châu Thị Liênx02/08/2004THCS Trinh Phú48,610a4
146Trần Thị Kim Ngânx26/01/2004THCS Thới An Hội46,310a4
147Bùi Thị Kim Ngânx16/04/2004THCS Trinh Phú47,810a4
148Đinh Trần Trúc Ngânx19/07/2004THCS Trinh Phú32,610a4
149Lê Minh Ngọc 20/11/2002THCS Kế An38,510a4
150Nguyễn Văn Nhân 07/05/2004THCS Thới An Hội34,910a4
151Châu Thị Nhíx07/10/2004THCS Trinh Phú28,710a4
152Nguyễn Thị Huỳnh Nhưx18/07/2004THCS Trinh Phú29,210a4
153Võ Hùng Phú 03/04/2004THCS Trinh Phú31,810a4
154Trần Quốc Sáng 25/12/2004THCS An Lạc Tây44,410a4
155Huỳnh Tổng Tài 24/01/2004THCS Thới An Hội27,110a4
156Lâm Văn Tài 19/12/2004THCS Thới An Hội39,910a4
157Phạm Thị Phương Thảox03/11/2004THCS Ba Trinh39,210a4
158Nguyễn Anh Thix28/01/2004THCS An Lạc Tây46,810a4
159Nguyễn Thanh Thiết 18/01/2004THCS Phong Nẫm23,710a4
160Lê Minh Thuận 09/04/2004THCS Thới An Hội33,510a4
161Trương Thị Hồng Tiênx16/06/2004THCS Thới An Hội40,310a4
162Nguyễn Thị Bích Trâmx16/02/2004THCS An Lạc Tây43,910a4
163Trương Thị Huyền Trânx12/02/2004THCS Thới An Hội36,710a4
164Võ Cao Thị Huyền Trânx24/02/2004THCS Trinh Phú43,310a4
165Nguyễn Thị Thùy Trangx05/06/2004THCS Thới An Hội29,710a4
166Trần Thị Kiều Vânx11/05/2004THCS Ba Trinh44,810a4
167Phan Thị Hồng Vânx26/06/2004THCS Xuân  Hòa 245,710a4
168Trần Thị Tường Vix31/01/2004THCS Thới An Hội33,910a4
169Nguyễn Thế  11/02/2004THCS Ba Trinh36,210a4
170Phạm Tuấn  10/11/2004THCS Ba Trinh32,910a4
171Nguyễn Thị Tường Vyx28/4/2004THCS Thới An Hội40,610a4
172Nguyễn Thị Mỹ Xuyênx07/07/2004THCS Thới An Hội43,810a4
173Kim Thị Mỹ Xuyếnx11/02/2004THCS Thới An Hội30,110a4
174Cao Thị Mỹ Yênx12/03/2004THCS Thới An Hội47,110a4
175Đinh Thị Hồng Yếnx28/08/2004THCS An Lạc Tây42,510a4
176Tô Quý Anx03/07/2004THCS Thới An Hội28,610a5
177Lê Thị Tuyết Anhx11/10/2004THCS An Lạc Tây3310a5
178Phạm Thị Ngọc Bíchx07/05/2004THCS Thới An Hội33,410a5
179Võ Thị Mỹ Duyênx22/08/2004THCS Trinh Phú47,310a5
180Nguyễn Văn Đăng 28/10/2003THCS Xuân  Hòa 232,310a5
181Trần Thị Ngọc Đàox24/08/2004THCS Thới An Hội37,910a5
182 Võ Tiến Đạt 06/04/2004THCS Thới An Hội38,610a5
183Nguyễn Linh Đồng 20/09/2004THCS Thới An Hội45,610a5
184Nguyễn Thị Huỳnh Giaox11/11/2004THCS Ba Trinh43,110a5
185Trần Thị Ngọc Giàux20/04/2004THCS Ba Trinh39,410a5
186Kim Thị Hậux05/09/2004THCS Kế Sách25,210a5
187Nguyễn Phước Hoài 11/02/2004THCS Phong Nẫm30,310a5
188Dương Minh Hoài 04/01/2004THCS Trinh Phú34,410a5
189Lê Thị Trầm Hươngx05/08/2004THCS Thới An Hội44,610a5
190Thân Thị Ngọc Huyềnx27/04/2004THCS Trinh Phú35,310a5
191Nguyễn Tuấn Kiệt 09/02/2004THCS Ba Trinh42,610a5
192Tô Tấn Lịnh 18/05/2004THCS Thới An Hội41,110a5
193Nguyễn Thị Ngọc Maix15/3/2004THCS Ba Trinh44,210a5
194Dương Thị Ngọc Ngânx04/01/2004THCS Ba Trinh31,810a5
195Bùi Kim Ngânx08/02/2004THCS Ba Trinh40,310a5
196Hồ Văn Nghĩa 09/04/2004THCS Thới An Hội36,210a5
197Nguyễn Ngọc Nguyên 26/03/2004THCS An Lạc Tây40,710a5
198Ong Thị Bảo Nhix02/6/2004THCS Thới An Hội29,710a5
199Lê Thị Yến Nhix Chuyển trường THPT An Lạc Thôn 10a5
200Lê Thành Nhơn 15/03/2004THCS An Lạc Tây39,910a5
201Huỳnh Nhưx01/01/2004THCS Ba Trinh4510a5
202Hồ Thị Hồng Nhungx9/10/2004THCS Thới An Hội4210a5
203Lý Thị Phi Phụngx31/08/2004THCS Thới An Hội27,210a5
204Trình NgọcQuý Học lại  10a5
205Nguyễn Thị Như Quỳnhx10/06/2004THCS Phong Nẫm39,410a5
206Mạc Tấn Sáng 21/12/2004THCS Thới An Hội37,210a5
207Nguyễn Duy Tân 26/05/2004THCS Trinh Phú3510a5
208Nguyễn Thanh Thư 07/10/2004THCS An Lạc Tây28,210a5
209Cao Thị Kim Thưx01/07/2004THCS Trinh Phú2910a5
210Lưu Minh Thuận 17/12/2003THCS An Lạc Tây26,810a5
211Nguyễn Thị Hoài Thươngx04/07/2004THCS Thới An Hội39,210a5
212Trần Thị Huỳnh Trangx01/04/2004THCS Ba Trinh4610a5
213Hồ Thị Mỹ Trinhx15/11/2004THCS Ba Trinh35,610a5
214Trần Quốc Trung 10/11/2004THCS Ba Trinh43,810a5
215Trần Tiền Tủy 19/05/2004THCS Thới An Hội3110a5
216Lê Thị Bích Tuyềnx16/01/2004THCS Thới An Hội33,910a5
217Nguyễn Ngọc Tường Vix26/10/2004THCS An Lạc Tây47,810a5
218Huỳnh Như Ýx24/12/2004THCS Ba Trinh46,810a5
219 Dương Thị Hồng Yếnx03/07/2004THCS Thới An Hội36,710a5
220Dương Thị Thúy Anx27/3/2004THCS Ba Trinh40,910a6
221Nguyễn Thị Vân Anhx25/09/2004THCS Trinh Phú35,110a6
222Ngô Gia Bảo 01/01/2004THCS Phong Nẫm29,810a6
223Nguyễn Nhựt Duy 15/11/2004THCS Trinh Phú35,510a6
224Nguyễn Văn Hợp 29/06/2004THCS Thới An Hội32,610a6
225Huỳnh Quan Đăng 17/12/2004THCS Thới An Hội28,410a6
226Nguyễn Đồng Đăng 01/02/2004THCS Thới An Hội37,910a6
227Trần Thị Kiều Diễmx17/8/2004THCS Thới An Hội44,610a6
228Trương Đan Huy 03/01/2004THCS Ba Trinh28,510a6
229Trần Mạnh Huỳnh 23/4/2004THCS Phú An33,310a6
230Lê Hữu Khoa 07/10/2004THCS Thới An Hội35,310a6
231Nguyễn Thị Diễm Kiềux04/11/2004THCS Thới An Hội42,610a6
232Thái Ngọc Myx10/03/2004THCS Thới An Hội48,210a6
233Khưu Thị Thảo Ngânx13/09/2004THCS Kế Sách25,210a6
234Trần Ngọc Ngânx13/01/2004THCS Trinh Phú40,610a6
235Nguyễn Thị Kim Ngânx26/03/2004THCS Thới An Hội47,610a6
236Nguyễn Hữu Nghị 26/03/2004THCS Ba Trinh39,410a6
237Nguyễn Thị Kim Ngọcx10/03/2004THCS An Lạc Tây4610a6
238Phan Thị Kim Nguyênx9/10/2004THCS Thới An Hội4110a6
239Nguyễn Thị Ngọc Nhưx09/04/2004THCS Thới An Hội2910a6
240Phạm Phong Phàm 01/07/2004THCS Thới An Hội27,310a6
241Trần Nhựt Phát 03/06/2004THCS Thới An Hội30,510a6
242Lý Nhật Phong 11/04/2004THCS Thới An Hội36,810a6
243Nguyễn Hoàng Phú 23/06/2003THCS An Lạc Tây25,710a6
244Chiêm Hùng Quan 19/06/2004THCS Thới An Hội47,310a6
245Phạm Nhật Quỳnh 08/12/2004THCS Ba Trinh4510a6
246Đoàn Triệu Thanh 14/01/2004THCS An Lạc Tây2410a6
247Ung Thi Phương Thix06/6/2004THCS An Lạc Tây38,710a6
248Nguyễn Hà Diễm Thix14/02/2003THCS An Lạc Tây39,710a6
249Nguyễn Thị Phương Thảox31/07/2004THCS Trinh Phú41,910a6
250Nguyễn Hoàng Thiện 17/09/2004THCS Thới An Hội34,510a6
251Nguyễn Hữu Thịnh 17/09/2004THCS An Lạc Tây42,210a6
252Nguyễn Thị Anh Thưx09/09/2003THCS Trinh Phú33,910a6
253Trần Nguyễn Minh Thưx27/04/2004THCS Trinh Phú43,710a6
254Trang Nhựt Toàn 24/11/2004THCS Ba Trinh30,910a6
255Võ Thị Ngọc Trânx10/10/2004THCS Thới An Hội37,210a6
256Trần Thị Mỹ Trânx19/01/2004THCS Ba Trinh41,210a6
257Nguyễn Thanh Trận 31/01/2004THCS An Lạc Tây45,610a6
258Lê Quang Tuấn 23/11/2004THCS Thới An Hội36,310a6
259Mã Tường  26/07/2004THCS Trinh Phú39,210a6
260Trần Thị Mỹ Huyềnx19/01/2004THCS Ba Trinh40,210a6
261Lê Thị Tường Vyx11/01/2004THCS Thới An Hội4310a6
262Nguyễn Như Ýx25/12/2004THCS Thới An Hội31,610a6
263Trần Thị Thúy Anx15/ 02 /2004THCS Thới An Hội29,810a7
264Nguyễn Hồng Ânx30/04/2004THCS Ba Trinh35,410a7
265Ngô Thị Quế Anhx04/04/2004THCS Ba Trinh41,210a7
266Lâm Thị Mỹ Anhx25/03/2004THCS Trinh Phú42,310a7
267Lê Quốc Bảo Học lại  10a7
268Bùi Thị Mỹ Bìnhx09/02/2004THCS Thới An Hội35,210a7
269Dương Nguyễn Dương 03/02/2004THCS Thới An Hội28,510a7
270Lê Đông Dương 28/08/2004THCS An Lạc Tây34,510a7
271Nguyễn Thị Khánh Duyx27/07/2004THCS Xuân  Hòa 227,510a7
272Đặng Hoàng Đức 08/07/2004THCS Lê Hồng Phong2910a7
273Ngô Hoàng Đức 02/04/2004THCS Thới An Hội37,110a7
274Huỳnh ViệtHào  THPT Kế Sách 10a7
275Hồ Thị Ngọc Hươngx07/11/2004THCS Thới An Hội45,310a7
276Trần Quốc Huy 26/05/2004THCS An Lạc Tây48,210a7
277Võ Minh Khải 17/07/2004THCS Thới An Hội37,810a7
278Huỳnh Duy Khánh 26/11/2004THCS An Lạc Tây45,910a7
279Nguyễn Anh Khoa 10/10/2004THCS Thới An Hội40,610a7
280Phan Thị Thiên Kimx27/10/2004THCS Thới An Hội40,910a7
281Trịnh Công Lập 30/10/2004THCS An Lạc Tây39,710a7
282Đặng Hoàng Lộc 10/01/2004THCS Kế An28,510a7
283Nguyễn Thanh Lộc 18/11/2003THCS Trinh Phú36,910a7
284Lê Quang Minh 03/07/2004THCS An Lạc Tây30,810a7
285Trần Thị Ngọc Mỹx16/03/2004THCS An Lạc Tây42,710a7
286Nguyễn Thị Ngọc Ngânx06/02/2004THCS An Lạc Tây4710a7
287Trần Thị ThanhNgânxChuyển trường THPT An lạc Thôn  10a7
288Lê Thị Như Ngọcx02/02/2004THCS Thới An Hội38,910a7
289Trần Uyển Nhix02/10/2004THCS Kế Sách25,410a7
290Nguyễn Phương Nhix25/09/2004THCS Phong Nẫm44,710a7
291Trần Thanh Phú 21/08/2004THCS Trinh Phú30,810a7
292Nguyễn Văn Quy 09/05/2004THCS Thới An Hội39,310a7
293Nguyễn Thị Như Quỳnhx09/08/2004THCS Thới An Hội36,410a7
294Trần Dĩ Thái 08/06/2004THCS Thới An Hội33,110a7
295Từ Phúc Thiên 03/07/2004THCS Thới An Hội42,910a7
296Nguyễn Chí Thiện 27/01/2004THCS Thới An Hội31,610a7
297Nguyễn Huỳnh Thưởng 18/11/2004THCS Kế Sách2510a7
298Lý Thị Thanh Thúyx12/04/2004THCS Thới An Hội47,610a7
299Nguyễn Thị Bích Thuyềnx14/11/2004THCS Thới An Hội33,110a7
300Lê Thanh Tính 19/02/2004THCS Thới An Hội4110a7
301Lê Thị Huyền Trânx13/02/2004THCS Thới An Hội33,810a7
302Nguyễn Công Trứ 29/05/2004THCS Nhơn Mỹ 224,810a7
303Lê Minh Tuân 20/10/2004THCS Trinh Phú35,210a7
304Võ Thị Tuyết Vix04/10/2004THCS Ba Trinh45,110a7
305Trịnh Lê Huy  18/11/2004THCS Thới An Hội32,610a7
306Ông Bùi Ngọc Vyx15/05/2004THCS Thới An Hội47,310a7
307Trương Thị Bích Chămx24/10/2004THCS Ba Trinh5410a8
308Lê Thùy Dungx26/02/2004DTNT Kế SáchTT10a8
309Ngô Thị Thùy Dươngx29/10/2004THCS An Lạc Tây52,910a8
310Huỳnh Thị Ngọc Diệpx07/12/2004THCS Thới An Hội55,710a8
311Tạ Huỳnh Đại 20/01/2004THCS Ba Trinh56,610a8
312Nguyễn Thị Bạch Đoanx06/04/2004THCS An Lạc Tây5610a8
313Lê Hương Giangx20/09/2004THCS Thới An Hội55,410a8
314Lê Võ Gia Hânx21/11/2004THCS An Lạc Tây59,810a8
315Mai Thị Chúc Hânx22/07/2004THCS Xuân  Hòa 252,910a8
316Nguyễn Ngọc Tú Hảox14/01/2004THCS An Lạc Tây6210a8
317Trần Trung Hiếu 29/8/2004THCS An Lạc Tây57,310a8
318Dương Huỳnh Ngọc Huệx29/07/2004THCS Trinh Phú6110a8
319Trần Vũ Hùng 29/12/2004THCS Trinh Phú54,210a8
320Võ Huỳnh Gia Huy 21/12/2004THCS Ba Trinh62,610a8
321Trần Quốc Huy 12/10/2004THCS Ba Trinh60,510a8
322Lưu Thị Như Huỳnhx01/02/2004THCS Thới An Hội55,210a8
323Nguyễn Minh Khang 27/08/2004THCS Ba Trinh54,910a8
324Nguyễn Phạm Đăng Khoa 19/01/2004THCS Thới An Hội5310a8
325Nguyễn Thị Thiên Kimx08/09/2004THCS An Lạc Tây58,910a8
326Nguyễn Thị Ngọc Lượngx04/08/2004THCS Trinh Phú53,310a8
327Trương Phan Hà Myx21/12/2004THCS Thới An Hội61,210a8
328Huỳnh Thị Thảo Myx14/01/2004THCS Thới An Hội58,810a8
329Đặng Thị Chúc Myx01/02/2004THCS An Lạc Tây53,510a8
330Nguyễn Hoàn Mỹx15/02/2004THCS Thới An Hội55,110a8
331Nguyễn Thành Nam 24/12/2004THCS Xuân  Hòa 255,210a8
332Huỳnh Dương Tuyết Ngânx22/9/2004THCS Thới An Hội55,410a8
333Đặng Lê Phương Nghix17/09/2004THCS Ba Trinh53,110a8
334Nguyễn Trọng Ngoan 10/05/2004THCS Thới An Hội58,910a8
335Võ Thanh Nhix24/12/2004THCS An Lạc Tây61,810a8
336Nguyễn Lâm Nhựt 21/01/2004THCS Ba Trinh53,210a8
337Huỳnh Hoàng Phương 04/12/2004THCS Ba Trinh53,310a8
338Lâm Kim Quyểnx11/10/2004THCS Thới An Hội53,210a8
339Nguyễn Tấn Tài 08/7/2004THCS An Lạc Tây53,710a8
340Võ Lê Anh Tài 28/12/2004THCS Thới An Hội53,210a8
341Huỳnh Thanh Thảox13/09/2004THCS Ba Trinh53,410a8
342Nguyễn Thu Thảox14/01/2004THCS Xuân  Hòa 252,910a8
343Trương Nguyễn Anh Thưx4/8/2004THCS Kế An56,310a8
344Võ Thị Mỹ Tiênx19/9/2004THCS Thới An Hội57,510a8
345Hồ Nguyễn Trọng Tính 24/09/2004THCS Ba Trinh53,710a8
346Nguyễn Hoàng Khiết Tường 27/09/2004THCS Trinh Phú67,810a8
347Lê Thị Thanh Tuyềnx18/09/2004THCS Trinh Phú57,710a8
348Đăng Thúy Vix10/7/2004THCS Thới An Hội53,510a8
349Nguyễn Ngọc Thanh Xuânx6/7/2004THCS Phong Nẫm54,910a8
350Trần Ngọc Như Ýx19/5/2004THCS Ba Trinh57,610a8
351Dương Thị Thúy Anx14/09/2004THCS An Lạc Tây49,510a9
352Nguyễn Quốc Bảo 13/09/2004THCS An Lạc Tây48,910a9
353Lê Nguyễn Bình 12/03/2004THCS Ba Trinh51,410a9
354Phan Thị Thùy Dungx11/12/2004THCS Ba Trinh51,510a9
355Lê Thị Triệu Duyx20/11/2002THCS Thới An Hội51,910a9
356Nguyễn Khánh Đăng 19/02/2004THCS Ba Trinh51,210a9
357Võ Thị Cẩm Đoanx07/04/2004THCS An Lạc Tây51,810a9
358Đinh Lê Gia Hânx01/10/2004THCS An Lạc Tây52,210a9
359Nguyễn Thụy Khánh Hânx31/01/2004THCS Thới An Hội51,210a9
360Đinh Ngọc Hạnhx19/05/2004THCS An Lạc Tây50,310a9
361Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu 19/12/2004THCS Thới An Hội42,810a9
362Trương Phan Như Huỳnhx23/02/2004THCS Trinh Phú49,910a9
363Trần Huy Khánh 15/03/2004THCS Thới An Hội42,410a9
364Nguyễn Ngọc Khiêm 24/02/2004THCS An Lạc Tây51,810a9
365Trần Bạch Maix18/11/2004THCS An Lạc Tây52,310a9
366Trần Phạm Minh Mếnx12/07/2004THCS Ba Trinh52,810a9
367Võ Thị Tú Myx08/08/2004THCS Trinh Phú51,210a9
368Trần Thị Mỹ Ngânx19/02/2004THCS Thới An Hội50,910a9
369Nguyễn Thị Kim Ngânx20/06/2004THCS An Lạc Tây50,210a9
370Nguyễn Thị Kim Ngânx03/02/2004THCS Phong Nẫm49,310a9
371Lê Thanh Ngoan 29/01/2004THCS Phong Nẫm5110a9
372Nguyễn Lê Bảo Ngọcx06/03/2004THCS Thới An Hội52,310a9
373Nguyễn Thị Mỹ Ngọcx30/1/2004THCS Thới An Hội50,410a9
374Tô Thị Thảo Nguyênx28/12/2004THCS Trinh Phú50,910a9
375Nguyễn Trọng Nguyễn 12/10/2001THCS An Lạc Tây5210a9
376Lữ Thị Yến Nhưx03/01/2004THCS Thới An Hội52,110a9
377Dương Thị Thảo Nhưx21/02/2004THCS Ba Trinh49,510a9
378Hà Cẩm Nhungx01/07/2004THCS An Lạc Tây51,710a9
379Trịnh Huỳnh Nhung 01/02/2004THCS An Lạc Tây51,310a9
380Trần Văn Phúc 29/04/2004THCS Trinh Phú50,410a9
381Trần Thị Như Phúcx21/10/2004THCS Thới An Hội49,210a9
382Nguyễn Lê Kim Phụngx17/12/2004THCS Thới An Hội52,510a9
383Nguyễn Phú Quí 04/06/2004THCS Ba Trinh49,710a9
384Trương Lê Yến Thix03/03/2004THCS Thới An Hội42,710a9
385Huỳnh Ngọc Thịnh 20/11/2004THCS Thới An Hội48,910a9
386Nguyễn Thị Phương Thơx09/03/2004THCS Thới An Hội49,510a9
387Đặng Thị Cẩm Thux15/10/2004THCS Phong Nẫm49,210a9
388Nguyễn Thị Thủyx15/02/2004THCS Thới An Hội50,610a9
389Phạm Thị Cẩm Tiênx24/04/2004THCS Ba Trinh51,610a9
390Võ Thị Thùy Trangx22/12/2004THCS Ba Trinh49,410a9
391Hồ Thị Cát Tườngx07/11/2004THCS An Lạc Tây50,910a9
392Bùi Thị Mai Vyx27/10/2004THCS Phong Nẫm52,910a9
393Thiều Thúy Vyx22/02/2004THCS Ba Trinh48,510a9
394Huỳnh Thị Như Ýx29/03/2004THCS Ba Trinh52,410a9
395Huỳnh Lâm Như Ýx14/09/2004THCS An Lạc Tây49,610a9
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 84
Tháng 12 : 157
Năm 2021 : 31.157