Lịch làm việc

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Sáu
20/12/2019
Tuần 19
Họp chuyên môn Hội thao QPAN
Sở Giáo dục Hội trường sở (8h00) Thầy Trần Thanh Mộng, thầy Nguyễn Phước Nhiều
Chủ Nhật
22/12/2019
Tuần 19
Giao lưu
Lãnh đạo, Công đoàn THCS-THPT Trần Đề Toàn thể GV, CBCNV