Lịch làm việc

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
20/01/2020
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Cao Trọng Nghĩa, Tô Văn Tâm (ca sáng)
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Cao Trọng Nghĩa, Huỳnh Tấn Tài (ca chiều)
Thứ Ba
21/01/2020
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Đinh Võ Như Bình, Nguyễn Thanh Duy (sáng)
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Đinh Võ Như Bình, Thạch Vĩnh Xuyên (chiều)
Thứ Tư
22/01/2020
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Mai Tấn Đạt, Trần Tuấn Thanh (sáng)
Trực trường
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Mai Tần Đạt, Lê Công Trực (chiều)
Thứ Năm
23/01/2020
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Trịnh Phú Hoài, Phạm Văn Hoàng (sáng)
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Trịnh Phú Hoài, Phạm Thanh Phú (chiều)
Thứ Sáu
24/01/2020
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Tô Văn Tạo, Đào Trung Trực (sáng)
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Tô Văn Tạo, Bùi Anh Khoa (chiều)
Thứ Bảy
25/01/2020
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Duy Hảo (sáng)
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Nguyễn Thị Thùy Linh, Lý Hiên (chiều)
Chủ Nhật
26/01/2020
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Dương Hoàng Dẫn, Nguyễn Hoàng Hiệp (sáng)
Trực Tết Nguyên đán
Lãnh đạo trường Trường THPT Thiều Văn Chỏi Dương Hoàng Dẫn, Dương Trang Băng Hồ (chiều)