TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Đại dịch HIV/AIDS là căn bệnh nguy hiểm, được xem là hiểm họa đối với tính mạng và sức khỏe con người, ảnh hưởng xấu đối với tương lai giống nòi của các quốc gia, dân tộc trên thế ...
Những mẫu chuyện về Bác và kinh nghiệm quí báu

Những mẫu chuyện về Bác và kinh nghiệm quí báu

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người sinh ra từ chân lí - người Việt Nam đẹp nhất. Người đã đi xa “Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn” nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức ...