Kế hoạch tuần 2

Kế hoạch tuần 2 thực hiện từ 14/9/2020 đến 19/9/2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 02

(Từ 14/9/2020 đến 19/9/2020)

         

I. Sơ kết hoạt động tuần 01

- Thực hiện chuyên môn tuần 1 theo TKB.

- T.Chí vắng họp Hội đồng đầu năm ngày 07/9/2020 (không phép).

- C.Phúc nghỉ tiết HĐNGLL ngày 11/9/2020 (Có xin phép).

- Thuyên chuyển 1 GV về THCS-THPT Dương Kỳ Hiệp.

- Họp CMHS đầu năm.

II. Kế hoạch tuần 02

          a) Giáo viên bộ môn

          - Thực hiện chuyên môn tuần 2 theo TKB.

          - Cùng với Giáo viên chủ nhiệm các lớp, ban thi đua ổn định tình hình kỷ luật tác phong của học sinh.

          b) Giáo viên chủ nhiệm

          - Ổn định tình hình, cơ cấu lớp; chỉ đạo học sinh vệ sinh lớp học, lao động theo phân công.

          - Thường xuyên nhắc nhở học sinh về giờ giấc học tập, nhất là thời gian vào học các tiết buổi chiều có thay đổi.

          - Sinh hoạt cho học sinh nội qui, các qui định, các văn bản liên quan.

          - Nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong và ngoài phòng học, bỏ rác đúng nơi quy định, không viết vẽ bậy trên bàn, tường, không nhã kẹo trong khu vực trường.

          - Học sinh phải thực hiện nếp sống văn hóa, ăn nói phải lễ phép, không được chửi thề, nói tục trong cũng như ngoài nhà trường.

          - Thực hiện tốt các qui định về giao thông, không chạy hàng 2, hàng 3, lạng lách, đánh võng,….

          - Tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng rác thải nhựa (ly nhựa, chai nhựa, bọc nhựa,…). Thực hiện tốt việc phân loại rác thải.

          - Triển khai Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT v việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể giáo viên và học sinh.

          - Tiếp tục vận động CMHS ủng hộ làm giàn lưới che nắng cho học sinh dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 9.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học đến học sinh lớp mình.

          c) Một số thông báo

          - Thứ hai, ngày 14/9/2020, thầy Mộng dự họp điều chỉnh biên chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - GV, CB-CNV gặp cô Diệu nộp bảo hiểm tai nạn.

          d) Giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tổ chức

          * Tổ chuyên môn

          Họp tổ thống nhất nội dung chương trình giảng dạy của bộ môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

          Thống nhất thời gia kiểm tra giữa kỳ theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

          * Công Đoàn

          - Xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của Đoàn viên.

          - Chuẩn bị nội dung Qui chế thi đua và dự kiến ngày tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2020 – 2021.

          - Tuyên truyền phổ biến trong CB-GV-CNV tham gia cuộc thi sáng tác, tác phẩm nghệ thuật về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Công Đoàn ngành.

          * Đoàn thanh niên

          - Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh.

          - Tuyên truyền vận động học sinh tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Hoàn thành việc tổ chức cho học sinh các lớp đăng ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, không uống rượu bia trong và ngoài trường.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Phát động cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng” lần thứ X năm 2021.

          - Phân công các lớp lao động dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài sân trường.

                                                                         Kế Sách, ngày 12 tháng 9 năm 2020

                                                                 Lãnh đạo trường

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 224
Tháng 09 : 1.735
Năm 2020 : 25.489