KẾ HOẠCH TUẦN 06

Kế hoạch tuần 06 thực hiện từ 12/10/2020 đến 17/10/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 06

(Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020)      

I. Sơ kết hoạt động tuần 05

          - T.Phú, T.Trực xét duyệt quyết toán cuối năm 2019.

          - T. Hải tiếp tục nghỉ không hưởng lương tháng thứ 2 theo Công văn 2119/SGDĐT-TCCB.         

- Ngày 03,04/10/2020, Thầy Sử đưa học sinh dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

- Huyện đoàn tổ chức sơ kết và phát động phong trào thi đua "3 Tốt" trong HS ở tiết SHDC.

- C.Như dạy thay T.Hoàng 2 tiết sáng ngày 05/10/2020

- T.Hoàng nghỉ 1 tiết chiều ngày 05/10/2020 (Con nằm viện)

- C.Mến nghỉ 2 tiết tăng tiết lớp 10a9 ngày 05/10/2020

- C.Khánh nghỉ 4 tiết lớp 11a1,7 (do bệnh) ngày 08/10/2020

- T.Thanh nghỉ 4 tiết (có xin phép) ngày 08/10/2020: T.Xuyên dạy thay 2 tiết.

- T.Hảo nghỉ 2 tiết tăng tiết lớp 10a2 và 2 tiết lớp 12a5 ngày 09/10/2020

- C.Bình đi học lớp CBQL từ ngày 08 đến 11/10/2020.

- Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tổ chức vào lúc 13h30 ngày 3/10/2020.

II. Kế hoạch tuần 06

          a) Giáo viên bộ môn

          - Thực hiện chuyên môn tuần 6 theo TKB mới.

          - Cùng với Giáo viên chủ nhiệm các lớp, ban thi đua ổn định tình hình kỷ luật tác phong của học sinh.

          - Tăng cường giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

          - Kết hợp chặt chẽ với GVCN, Đoàn thanh niên trong giáo dục, xử lý học sinh vi phạm nội qui.

          b) Giáo viên chủ nhiệm

          - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của nhà trường, đặc biệt là việc học sinh đánh nhau. Cần xử lí nghiêm học sinh đánh nhau để răn đe học sinh khác.

          - Sinh hoạt cho học sinh nội qui, các qui định, các văn bản liên quan.

          - Nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong và ngoài phòng học, bỏ rác đúng nơi quy định, không viết vẽ bậy trên bàn, tường, không nhã kẹo trong khu vực trường.

          - Học sinh phải thực hiện nếp sống văn hóa, ăn nói phải lễ phép, không được chửi thề, nói tục trong cũng như ngoài nhà trường.

          - Thực hiện tốt các qui định về giao thông, không chạy hàng 2, hàng 3, lạng lách, đánh võng,….

          - Tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng rác thải nhựa (ly nhựa, chai nhựa, bọc nhựa,…). Thực hiện tốt việc phân loại rác thải.

          - Triển khai Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể giáo viên và học sinh.

          -Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh theo CV 2044/SGDĐT-GDTrH, ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh năm học 2020-2021.

          - Tuyên truyền trong học sinh về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU theo Công văn 2045/SGDĐT-CTTT.

          - Triển khai nội dung cơ bản Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đến học sinh lớp chủ nhiệm.

          - Triển khai đến học sinh lớp chủ nhiệm cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai” theo Kế hoạch  2041/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện an toàn giao thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021.

          - Tiến hành rà soát cơ sở vật chất  trong lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa bão đề nghị cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên giảng dạy trên lớp.

          - Triển khai Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Triển khai trong học sinh biện pháp phòng chống dịch theo Công văn 1649/UBND-VX về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          - GVCN xử lý học sinh vi phạm đúng theo hướng dẫn, giao tiếp với cha mẹ học sinh đúng mực tránh gây ức chế cho CMHS.

          - Phát động học sinh hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV, năm học 2020-2021 theo Công văn 2167/SGDĐT-CTTT.

          c) Một số thông báo

          Để thực hiện quản lý văn thư được đồng bộ, nhà trường đề nghị tất cả các văn bản phát hành đều phải gởi mail qua Văn thư nhà trường để cho số và lưu trữ.  

          Cô Đinh Võ Như Bình học lớp CBQL từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

         Thầy/cô đóng góp ý kiến vào Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng. Hạn chót 12/10/2020.

          Thầy/ cô cập nhật thông tin trên CSDL ngành cho chính xác để nhà trường kết xuất dữ liệu gởi về trên, hạn chót cập nhật dữ liệu 16/10/2020. Hướng dẫn cập nhật dữ liệu ở cuối tập tin này.

          Ngày 16/10/2020, cô Lan, cô Phúc, cô Thơ, thầy Duy tập huấn Sách giáo khoa tiếng Anh chương trình 10 năm tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, số 156, đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

           Ngày 16/10/2020, thầy Mộng dự hội nghị kiểm tra nội bộ tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tại lúc 7h30.

          Thầy Trần Duy Hảo, thầy Trương Phước Sang, cô Trần Thị Anh Đào học chính trị hè từ ngày 12 đến 17/10/2020.

     Thầy/cô hoàn thành hồ sơ cán bộ, công chức nộp lại cho tổ trưởng trước ngày 15/10/2020.

      Mời GVCN họp với lãnh đạo trường sau khi dự tiết chào cờ thứ 2 ngày 12/10/2020.

d) Giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tổ chức

          * Tổ chuyên môn

          Thống nhất thời gia kiểm tra giữa kỳ theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

          Tổ Thể dục-GDQPAN hoàn thành bài thể dục giữa giờ thực hiện chính thức vào tuần 09.

          Lập Kế hoạch tuyển chọn, ôn tập cho học sinh giỏi K10-K11.

          * Công Đoàn

          - Xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của Đoàn viên.

          - Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng năm 2020.

          - Tuyên truyền phổ biến trong CB-GV-CNV tham gia cuộc thi sáng tác, tác phẩm nghệ thuật về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Phát động giáo viên hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV, năm học 2020-2021 theo Công văn 2167/SGDĐT-CTTT.

          - Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Công Đoàn ngành.

          * Đoàn thanh niên

          - Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh.

          - Tuyên truyền vận động học sinh tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

          - Tuyên truyền trong học sinh về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU theo Công văn 2045/SGDĐT-CTTT.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Triển khai nội dung cơ bản Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đến học sinh toàn trường.

          - Triển khai đến toàn thể học sinh cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai” theo Kế hoạch  2041/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện an toàn giao thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021. Tuyên truyền trong học sinh thực hiện ATGT theo hướng dẫn.

          - Phát động cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng” lần thứ X năm 2021.

          - Phân công các lớp lao động dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài sân trường.

          - Phổ biến thông báo của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên về việc hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên là người dân tôc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người sinh viên có địa bàn miền núi có hộ khẩu cư trú từ Quảng Trị trở vào theo Công văn 899/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT

          - Triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”  trên mạng xã hội VCNet theo tinh thần Công văn 2150/SGDĐT-GDTrH

          - Triển khai trong học sinh các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Phát động học sinh hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV, năm học 2020-2021 theo Công văn 2167/SGDĐT-CTTT.

          e. Một số hoạt động trong thời gian tới

          - Họp Ban đại diện CMHS trường 10h00 ngày 11/10/2020.

          - Sinh hoạt an toàn về điện ngày 19/10/2020.

          - Các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.         

                                                                  Kế Sách, ngày 12 tháng 10 năm 2020

                                                                 Lãnh đạo trường

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 41
Tháng 01 : 1.521
Năm 2021 : 1.521