KẾ HOẠCH TUẦN 05

Kế hoạch tuần 05 thực hiện từ 5/10/2020 đến 10/10/2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 05

(Từ 5/10/2020 đến 10/10/2020)

         

I. Sơ kết hoạt động tuần 04

          - T.Mộng, T.Dẫn dự lớp bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính tại ST ngày 28/9/2020.

- Ngày 28/9/2020: C.Bé Diệu đi nộp hồ sơ tốt nghiệp ở Cần Thơ, nghỉ 3 tiết dạy (có đổi tiết)

- T.Hoàng nuôi con nằm viện, nghỉ các ngày: 28/9/2020 (3 tiết), 01/10 (1 tiết), 02/10 (3 tiết)

- C.Như nuôi con nằm viện, nghỉ các ngày: 30/9/2020 (1 tiết), 02/10 (2 tiết)

- Ngày 03,04/10/2020, Thầy Sử đưa học sinh dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai    

- Ngày 29/9/2020, thầy Mộng họp lệ Hiệu trưởng quí 3 theo Thư mời số 2070/TM-SGDDT.

- Ngày 2/10/2020, thầy Dẫn dự tập huấn ứng dụng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch của các cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

- Hoàn thành nội dung bài thu hoạch hè 2020.

II. Kế hoạch tuần 05

          a) Giáo viên bộ môn

          - Thực hiện chuyên môn tuần 5 theo TKB.

          - Cùng với Giáo viên chủ nhiệm các lớp, ban thi đua ổn định tình hình kỷ luật tác phong của học sinh.

          - Tăng cường giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

          b) Giáo viên chủ nhiệm

          - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của nhà trường, đặc biệt là việc học sinh đánh nhau. Cần xử lí nghiêm học sinh đánh nhau để răn đe học sinh khác.

          - Sinh hoạt cho học sinh nội qui, các qui định, các văn bản liên quan.

          - Nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong và ngoài phòng học, bỏ rác đúng nơi quy định, không viết vẽ bậy trên bàn, tường, không nhã kẹo trong khu vực trường.

          - Học sinh phải thực hiện nếp sống văn hóa, ăn nói phải lễ phép, không được chửi thề, nói tục trong cũng như ngoài nhà trường.

          - Thực hiện tốt các qui định về giao thông, không chạy hàng 2, hàng 3, lạng lách, đánh võng,….

          - Tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng rác thải nhựa (ly nhựa, chai nhựa, bọc nhựa,…). Thực hiện tốt việc phân loại rác thải.

          - Triển khai Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT v việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể giáo viên và học sinh.

          -Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh theo CV 2044/SGDĐT-GDTrH, ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh năm học 2020-2021.

          - Tuyên truyền trong học sinh về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU theo Công văn 2045/SGDĐT-CTTT.

          - Triển khai nội dung cơ bản Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đến học sinh lớp chủ nhiệm.

          - Triển khai đến học sinh lớp chủ nhiệm cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai” theo Kế hoạch  2041/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện an toàn giao thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021.

          - Tiến hành rà soát cơ sở vật chất  trong lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa bão đề nghị cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên giảng dạy trên lớp.

          - Triển khai Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT v việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Triển khai trong học sinh biện pháp phòng chống dịch theo Công văn 1649/UBND-VX về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          c) Một số thông báo

- Cô Trần Thị Diệu thông báo đến GVCN các lớp về việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo Công văn 3126/SGDĐT-KHTC

- Ngày 03,04/10/2020, Thầy Sử đưa học sinh dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Tập trung tại trường lúc 5h30 (giáo viên ôn tập thông báo cho học sinh tập trung đúng thời gian qui định).

- GV có tiết liền kề với tiết SHDC phải tham dự tiết chào cờ.

- GV môn TD đưa bài tập TD giữa giờ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Sở cung cấp vào chương trình giảng dạy cho HS để triển khai thực hiện trong tuần 09.

- Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tổ chức vào lúc 13h30 ngày 3/10/2020.

- Giáo viên, CB-CNV thực hiện đăng kí giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Công văn 138/BHXH-CNTT (có tại Văn phòng trường).

 - Thực hiện tốt việc bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

d) Giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tổ chức

          * Tổ chuyên môn

          Họp tổ thống nhất nội dung chương trình giảng dạy của bộ môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

          Thống nhất thời gia kiểm tra giữa kỳ theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

          Tổ Thể dục-GDQPAN hoàn thành bài thể dục giữa giờ thực hiện chính thức vào tuần 09.

          * Công Đoàn

          - Xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của Đoàn viên.

          - Chuẩn bị nội dung Qui chế thi đua, văn khiện hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Hội nghị CCVC năm học 2020 – 2021. Tổ chức vào lúc 13h30 ngày 3/10/2020.

  - Tổ chức tết Trung thu cho con, em Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trường và triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

          - Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng năm 2020.

          - Tuyên truyền phổ biến trong CB-GV-CNV tham gia cuộc thi sáng tác, tác phẩm nghệ thuật về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Công Đoàn ngành.

          * Đoàn thanh niên

          - Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh.

          - Tuyên truyền vận động học sinh tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

          - Tuyên truyền trong học sinh về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU theo Công văn 2045/SGDĐT-CTTT.

          - Triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

          - Triển khai nội dung cơ bản Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đến học sinh toàn trường.

          - Triển khai đến toàn thể học sinh cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai” theo Kế hoạch  2041/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện an toàn giao thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021. Tuyên truyền trong học sinh thực hiện ATGT theo hướng dẫn.

          - Phát động cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng” lần thứ X năm 2021.

          - Phân công các lớp lao động dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài sân trường.

          - Phổ biến thông báo của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên về việc hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên là người dân tôc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người sinh viên có địa bàn miền núi có hộ khẩu cư trú từ Quảng Trị trở vào theo Công văn 899/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT

                                                                         Kế Sách, ngày 3 tháng 10 năm 2020

                                                                 Lãnh đạo trường

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Hôm qua : 52
Tháng 01 : 1.784
Năm 2021 : 1.784