Những mẫu chuyện về Bác và kinh nghiệm quí báu

Những mẫu chuyện về Bác và kinh nghiệm quí báu

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người sinh ra từ chân lí - người Việt Nam đẹp nhất. Người đã đi xa “Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn” nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức ...