Kế hoạch giao lưu tại trường THPT Kế Sách

Kế hoạch giao lưu với trường THPT Kế Sách ngày 05/01/2020

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI

Số:    /KH -THPTTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kế Sách, ngày 19 tháng 12  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với trường THPT Kế Sách,

THPT An Lạc Thôn, THPT Phan Văn Hùng.

- Nhằm tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị THPT trên địa bàn huyện Kế Sách, được sự thống nhất giữa lãnh đạo trường THPT Thiều Văn Chỏi, THPT Kế Sách, THPT An Lạc Thôn và THPT Phan Văn Hùng;

- Căn cứ Kế hoạch 191/KH – THPTKS, ngày 24 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức giao lưu năm học 2019 – 2020;

- Căn cứ nội dung thống nhất một số vấn đề trong giao lưu giữa các trường, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Nay trường THPT Thiều Văn Chỏi xây dựng Kế hoạch giao lưu. Cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Giao lưu chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác tổ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động đối với các bộ phận của các trường;

- Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần, thể chất, qua đó giúp giáo viên, nhân viên có sức khỏe và tinh thần thoải mái để tham gia công tác. Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó giữa các dơn vị.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian và địa điểm: 06 giờ 45, ngày 05/01/2020, trường THPT Kế Sách đón tiếp các đoàn. Đến 07 giờ 30 phút làm lễ khai mạc.

2. Thành phần, số lượng:

- Lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của trường Thiều Văn Chỏi;

- Không giới hạn số lượng (giáo viên đăng ký với Tổ trưởng Tổ công đoàn, các tổ công đoàn tranh thủ báo lại sớm nhất cho thầy Tạo).

III. Nội dung giao lưu

1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Tiếng Anh – Thầy Phục phụ trách (liên hệ với thầy Út của trường THPT Kế Sách để có bước chuẩn bị);

2. Bóng chuyền nam – Thầy Tâm phụ trách;

3. Bóng chuyền nữ (Liên quân với THPT An Lạc Thôn) – Cô Tuyền phụ trách;

4. Bi sắt – Thầy Sang phụ trách.

Các nội dung diễn ra đồng loạt. Trường THPT Kế Sách sẽ gửi thể lệ thi đấu sau.

Công đoàn liên hệ công tác tổ chức.

IV. Kinh phí

1. Mỗi thành viên 150.000 đồng;

2. Phần ăn sáng và phương tiện tự túc.

Trên đây là kế hoạch giao lưu với trường THPT Thiều Văn Chỏi, THPT Kế Sách, THPT An Lạc Thôn và THPT Phan Văn Hùng. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.

TM. BCH CĐCS

 

 

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;

- Các trường giao lưu;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Mộng

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 70
Hôm qua : 52
Tháng 01 : 1.779
Năm 2021 : 1.779